diumenge, 24 d’octubre del 2010

POSSIBLES TEMES

Tot i que segurament ja comences a tenir clar quin serà el tema de la teva recerca, convindria que dediquéssim més temps a decidir-ho ja que és una qüestió molt important. Si tries bé el tema, el focalitzes bé tens en bona part garantits uns bons resultats.

La proposta per avui és que preparis diferents possibles temes (encara que no siguin ben bé del teu interès, sobre:
  1. Les relacions humanes. La solidaritat
  2. una societat plural
  3. Igualtat. Discriminació
  4. La política i el be comú
  5. consum sostenible. Consumime
  6. Ajuda al desenvolupament. Països pobres
  7. Construcció de la pau.
-Tria el tema: Hem escollit el tema de una societat plural perqué ens sembla molt extens y amb
moltes opinions y perspectives diferents.
-Focalitza el tema: Ens interessaria tractar el tema amb els estudiants del institut, per pregun-
tar-lis que opinen de la diversitat de la nostra societat.
Em sembla que sería interessant fer una enquesta en el institut per poder
fer un calcul aproximat de la opnió dels estudiants i del seu punt de vista.
-Les idees:
-Informa’t :

dilluns, 18 d’octubre del 2010

escollim el tema!

Què volem investigar?

Quin és el problema que volem abordar?

Quins objectius concrets ens proposem?

Quins són els tres o quatre aspectes concrets que ens interessa tractar d'aquest problema?

Preguntes de comprensió del Projecte de Recerca

Diferències entre el Projecte de recerca i el crèdit de síntesi.

El projecte de recerca treballa un tema que ecolleix el grup y el credit de sintesis es bassa en diferents matries.

Quines eines es poden utilitzar per realitzar observacions?

Enciclopèdies, llibres, botigues de interes, internet etc....

Anomena alguns dels diferents àmbits.
Tecnologies, Ciencies, Llengues etc...

De quines parts ha de constar el projecte de recerca?
·Resum
·Introducció
·Contingut
·Material
·Resultat
·Conclusio
·Biografia

Explica que ha de contenir l’apartat de la introducció.
A l'apartat de intruducció han de constar les idees principals de el treball com per exemple la hipotesis.

Per què s’utilitzen els annexos?
Són una informació afegida que nocal seguir per completar el treball.

Com Iniciar el projecte de recerca

"És necessari treballar amb un mètode, aplicant uns conceptes i unes tècniques específiques"
"Actualment podem accedir a molta informació,..., i això pot ser un problema"
"La informació per si mateixa no té valor"
"El treball de recerca pot ser una oportunitat per aprendre a treballar eficaçment amb la informació"

1r comentari: Estem d'acord amb el sentit de la primera oració, no obstant, ens mostrem en desacord respecte a la segona oració, ja que lecces d'informació no es un desavantatge. I per
últim estem d'acord en l'ultima oració.

2n comentari: Despres de aver-nos llegit
(Glòria Durban) La biblioteca escolar com a eina educativa, em arrivat a la conclució de que la informaió en ecces si que pot crear dubtes en la que es certa i la que no.

diumenge, 17 d’octubre del 2010
1-Que farem aquest curs?

Farem un projecte de recerca


2-Que vol dir fer recerca?

Buscar informació de diverses fonts que siguin fiables.


3-Que es la ciutadania?

La ciutadania es un dret i un deure

4-Quins temes tracta la materia de ciutadania?

-Ser ciutadans
-La convivencia
-Les relacions humanes
-Societat
-La igualtat entre homes i dones
-La política
Consum i desenvolupament sostenible

5-Quins et resulten mes interresants?

-La igualtat entre homes i dones.-La convivencia en el centre escolar.